แจกให้ถูกคน

Uncategorized

แผนยุทธศาสตร์สำคัญที่รัฐบาลลุงตู่ใช้แก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจตลอดมา…

คือกู้เงินมาแจกเงิน
อย่างอื่นคิดไม่ออก…นอกจากแจกเงิน!!

โปรโมชันล่าสุดที่นายกฯ ลุงตู่ภูมิใจนำเสนอคือ รัฐบาลจะแจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป 15 ล้านคน

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิใช้จ่ายซื้อสินค้าต่างๆจากร้านค้าทั่วประเทศ และหาบเร่แผงลอยที่ร่วมโครงการ

สามารถซื้อสินค้าไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อวัน

โดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสมทบให้ 50 เปอร์เซ็นต์

เช่น จ่ายเงินซื้อสินค้า 100 บาท ต้องจ่ายเงินเอง 50 บาท รัฐบาลจ่ายเติมอีก 50 บาทเท่ากัน

เป้าหมายเพื่อลดภาระค่า ครองชีพ และกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าโปรโมชันใหม่ล่าสุดจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม

โดยไม่จำกัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

ขอเพียงเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุเกิน 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินแจกฟรี 3,000 บาทได้ทุกคน

จะเป็นผู้มีฐานะยากจน หรือเป็นผู้มีฐานะร่ำรวย มีสิทธิเท่ากัน

จะเป็นคนตกงาน ว่างงาน หรือมีงานทำ มีรายได้ประจำไม่สำคัญ

จะเป็นข้าราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก็ไม่ผิดกติกา

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าโปรโมชันใหม่แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชน 15 ล้านคน

ต้องใช้งบอัดฉีดอีก 45,000 ล้านบาท จากเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ของรัฐบาล

คาดว่าเม็ดเงินอัดฉีด 45,000 ล้านบาท จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอีก 2 รอบ

หรือ 90,000 ล้านบาท โดยประมาณ

เงินก้อนนี้จะกระจายไปถึงผู้ค้าขายรายย่อย และหาบเร่แผงลอย 80,000 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

แต่ยังเปิดกว้างให้ใช้จ่ายซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า ห้างเมกะสโตร์ และร้านสะดวกซื้อได้อย่างเดิม

“แม่ลูกจันทร์” ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลใช้วิธีแจกเงินแบบเหวี่ยงแห

โดยไม่คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

ไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลแจกเงินฟรีให้ผู้มีฐานะดี ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ไม่ขัดสนยากจน

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์ใช้จ่ายได้อย่างสบายแฮ

เหตุผล…เพราะเงินที่รัฐบาลเอาไปแจกฟรีเป็นเงินที่รัฐบาลต้องกู้ยืมมา

รัฐบาลควรใช้เงินกู้ 4.5 หมื่นล้านบาท เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลจริงๆ

ไม่ใช่เอาเงินกู้ไปแจกเทกระจาดแจกฟรีให้ใครก็ได้ที่ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 15 ล้านคน

“แม่ลูกจันทร์” กระชุ่น “นายกฯลุงตู่” โปรดพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเงินแจกฟรีจากรัฐบาล
แจกเงินฟรีเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆ จะดีกว่านะโยม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *