ชาวทวิต แห่ถาม น้ำหวาน กินลงได้ไง

Uncategorized

กลายเปนดราม่าในโลกออนไลน์เมือเพจ เจ๊มอย 108 เผยเรองราวว่ามีไฮโซควงดาราสาวไปเทียวผับ แล้วเจอเพือนสาวผิวคลําเข้ามาทักทาย
ตามประสาเก้งกวางบ่างชะนีก่อนไฮโซหนุ่มจะเอาแก้วพลาสติกปาหน้าเพือนสาวของดาราก่อน แล้วเอาขวดไปตีเข้าหน้าอีกรอบ ทําเอาเพือน
สาวผิวคลําเลือดอาบจมูก หัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตา ก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทน

ล่าสุดในรายการแฉ มดดํา คชาภา ได้เล่าถึงเรองนีโดยเผยว่า ดาราสาวคนดังกล่าวคือ นําหวาน เดอะเฟซ ส่วนไฮโซหนุ่มคือ ไฮโซแชมป
ขณะทีพือนสาวผิวคลําทีโดนทําร้ายคือ รัศมีแข ซึงโดนทําร้ายทีผับในพัทยา จ.ชลบุร หลังจากเรองดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่า
เพือนพ้องในวงการบันเทิงต่างออกมาโพสต์ให้กําลังใจและอยู่เคียงข้าง รัศมีแข พร้อมติดแฮชแท็ก #saveรัศมีแข จนขึนเทรนด์ทวตเตอร์
ประเทศไทย ก่อนจะตามมาด้วยแฮชแท็ก #รัศมีแข ทีกําลังร้อนแรงขึนอันดับหนึงอยู่ในเวลานี

นอกจากนีชาวทวตบางส่วนยังได้ตังคําถามไปถึง สาวนําหวาน ด้วยว่า ทําไมถึงยังมีอารมณ์ทีจะลงรูปกินโน่นนีอยู่ได้ทังทีเพือนชายไฮโซเพิง
จะเอาขวดไปตีหน้าคนอืนโดยชาวทวตได้แคปรูปจากไอจีสตอรของ นําหวาน และ ไฮโซแชมปทีลงรูปคล้ายกันขณะกันกําลังกินโอมากาเสะ
ส่วนในไอจีของ สาวนําหวาน นัน ตอนนีได้ปดคอมเมนต์เปนทีเรยบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *