แฟนคลับแห่ส่อง เลขทะเบียนรถป้ายแดงลุงพล

Uncategorized

ันที 3 กันยายน 2563 อุ๊บ วรยะ กล่าวถึงการรับงานของลุงพล-ปาแต๋น โดยทางพีอุ๊บ เปดเผยว่า ในส่วนของเรองงานนันส่วนตัวพร้อม
ด้วยหมอปลา และไอซ์สารวัตร ทัง 3 คนนีจะตังกรุ๊ปไลน์เพือช่วยสกรนงานหรอให้คําปรกษากับทางลุงพล เพือเปนการต่อราคาหรอคุย
ค่าตัว สําหรับงานทีเข้ามาตอนนีมีอยู่ประมาณ 10 งาน ได้แก

1.งานรววคอนโดฯ หรูรมแม่นําเจ้าพระยา หลักล้าน
2.งานรววและพรเซนเตอร์คลินิกฟน 3 แสนบาท

3.งานรววและพรเซนเตอร์ของท่อนําเกษตร 5 แสนบาท
4.งานรววและพรเซนเตอร์สมุนไพรเสรมความงาม 1 ล้านบาท (ลุงพล-ปาแต๋น)
5.ร่วมแสดงมิวสิควดีโอเพลงคนเดียวในดวงใจ ของธันวา ราศีธนู20,000 บาท (ลุงพล-ปาแต๋น)
6.ร่วมถ่ายพรเวดดิง 20,000 บาท (ลุงพล -ปาแต๋น)
7.รสิวสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารเสรม -หมูแดดเดียว-นําส้ม-ปลาอินทรย์รวมๆ 500,000 บาท
8.ร่วมแสดงภาพยนต์ของค่ายสหมงคลฟล์ม เปนนักแสดงรับเชิญ 1-2 ตอน ประมาณ 50,000 บาท
9.ไปร่วมงานรําบุญกฐินตามจังหวัดต่าง ๆ 10 กว่างาน งานละ 20,000 รวมแล้ว 200,000 บาท
10. รววและถ่ายภาพนิงให้คลินิกเสรมความงาม ประมาณ 500,000 บาท

โดยวันนีลุงพลได้ไปร่วมงานกับโชว์รูมรถ โดยชาวบ้านพร้อมเหล่าแฟนคลับก็รบแห่ส่องทะเบียนรถกัน โดยมีเลขทะเบียนคือ ก-0568

f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *