เผยภาพประทับใจ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” ทรงเป็นกันเองและใกล้ชิดกับนักเรียน ครั้งเสด็จ ร.ร.กองม่องทะ

Uncategorized

จากเมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางเพจบนเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha ได้โพสต์เผยแพร่ภาพแห่งความประทับใจที่ประชาชนคนไทยได้เห็นต่างปลื้มปีติกับพระจริยวัตรอันงดงามและนอบน้อมอย่างไม่ถือพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์โรงเรียนบ้านกองม่องทะ


พร้อมระบุข้อความว่า… “ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อพระราชทานชุดอุปกรณ์ดาวเทียมเพื่อการศึกษา, ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของแก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ ห้องเรียนบ้านสาละวะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี”

ภาพแห่งความงดงาม และ ความเป็นกันเอง ของทูลกระหม่อมภาเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น….

Posted by เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha on Wednesday, 3 July 2019

ขอบคุณที่มา สพป.กาญจนบุรี เขต 3 , เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *