ย้อนชมพระบารมี “กรมสมเด็จพระเทพ” ครั้ง ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ (ชมคลิป)

Uncategorized

นับเป็นบุญตาของพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับชมเมื่อครั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ


อย่างที่เราชาวไทยทราบกันดีว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระอัจฉริยภาพหล่กหลายด้าน และยังทรงมีพระจริยวัตรที่งดงาม เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจแทบทุกวัน และเสด็จเยือนต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง


โดยย้อนไปเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยือนฮ่องกง และได้ทรงทดลองอ่านข่าวพยากรณ์อากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง โดยเพจ โบราณนานมา ได้โพสต์คลิปวิดิโอพร้อมกับข้อความว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ณ กรมอุตนิยมวิทยาฮ่องกง”


วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมอุตุนิยมวิทยา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานส่วนต่างต่าง โอกาสนี้ทรงทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวอีกด้วย

ชมคลิป

ขอบคุณที่มาจากเพจ โบราณนานมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *