“ขอฟ้าหญิงเยี่ยมหน่อยนา อยากเห็นหลาน” เรื่องเล่าจาก “พระองค์โสมฯ” ครั้ง “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ยังทรงพระเยาว์

Uncategorized

เป็นบทความครั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทั้งนี้บทความตอนหนึ่งได้ทรงเล่าถึงเมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยังทรงพระเยาว์ซึ่งเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯทรงมีพระเมตตาต่อพระองค์ภาเป็นอย่างมาก


เมื่อครั้งพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพิ่งมีพระประสูติกาลพระองค์ภา เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมาเยี่ยมถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน ท่านรับสั่งว่า ขอฟ้าหญิงเยี่ยมหน่อยนา อยากเห็นหลาน อนึ่งทราบว่า เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯไม่โปรดเสียงเด็กร้องไห้ ไม่โปรดเป็นอย่างมาก


และในครั้งนั้นพระองค์ภายังทรงพระเยาว์มาก ได้เสด็จไปร่วมงานโดยที่ในงานมีการจุดสลุต ก็เกรงว่าจะทรงกันแสง แต่ก็ไม่ทรงกันแสงเลย ท่านเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯท่านทรงมีพระเมตตา ทรงกอด อุ้มพระองค์ภาอยู่นาน รับสั่งว่า พระองค์ภาน่ารัก จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทรงเอ็นดูพระองค์ภาเสมอมา


“ต่อมาอีกประมาณปีกว่าๆ ได้เสด็จไปทรงร่วมงานใดงานหนึ่ง จำไม่ได้แล้ว แต่ที่จำได้แม่นคือในงานนั้นมีการยิงสลุตด้วย พอได้ยินเสียงสลุต พระองค์ภาก็ทรงตกพระทัย กันแสงออกมาตามประสาเด็ก พวกเราก็กังวลกันใหญ่ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ได้ยินแล้วจะกริ้วมั้ย…เปล่าค่ะ สมเด็จฯไม่กริ้ว กลับแย้มพระสรวลแล้วก็รับสั่งแก้แทนพระองค์ภาด้วยว่า ‘จริงๆแล้ว หม่อมฉันเองก็ไม่ชอบเสียงสลุตนัก พระองค์ภากันแสงก็ไม่เป็นไร’ นี่แปลว่าทรงรักพระองค์ภามากๆ เลย”


(รับสั่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในหนังสือ ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้าฯ) ขอบคุณข้อมูลจาก : มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ,รำลึก “เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ” In remembrance of Princess Bejaratana Rajasuda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *