สารานุกรมระดับโลก เทิดพระเกียรติ “ในหลวง ร.9” ทรงเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์

Uncategorized

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 62 ทางเพจบนเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้โพสต์เผยแพร่หลังจากที่สารานุกรมระดับโลก เทิดพระเกียรติ “ในหลวง ร.9” ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือ ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ปี ค.ศ. 2017 พร้อมระบุข้อความว่า…

“เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา เทิดพระเกียรติอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือ ‘เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา’ปี ค.ศ. 2017”

ซึ่งทางเว็บไซต์ We Love My King รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ thaitribune.org ว่า ปทานุกรมระดับโลก เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา (Encyclopaedia Britannica) ได้เทิดพระเกียรติอย่างยิ่งในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบรรจุพระนาม ภูมิพล (Bhumibol) ในหนังสือเอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา ฉบับปี ค.ศ. 2017 (ตรงกับ พ.ศ. 2560) ว่าเป็น อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ที่จะยังอยู่ชั่วนานแสนนานของประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ


หนังสือสารานุกรมที่มีชื่อว่า “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2311 หนังสือชุดแรกตีพิมพ์ที่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์ ก่อนย้ายฐานการผลิตไปยังสหรัฐอเมริกา ในปี 2444 และกลายเป็นคลังข้อมูลสำคัญของโลกที่เกิดจากทีมงาน ที่ประกอบด้วยบรรณาธิการที่ทำงานเต็มเวลากว่า 100 คน และผู้เขียนบทความ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 4,000 คน


สารานุกรม “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” มีขนาดคงที่มาตลอดเวลากว่า 70 ปี โดยมีความยาวประมาณ 40 ล้านคำ มีบทความประมาณ 500,000 เรื่อง โดย 1 ชุด ประกอบด้วย 32 เล่ม มีราคา 1,500 ดอลลาร์ หรือราว 45,000 บาท และได้ยุติการพิมพ์หนังสือแล้ว หลังจากผู้คนหันไปหาความรู้จาก google และ wikipedia ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่ Digital Disruption โดยสารานุกรม “เอ็นไซโคลปีเดีย บริตานิกา” ฉบับสุดท้าย เป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *