เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จแทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐินวัดพระปฐมเจดีย์

Uncategorized

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

สำหรับ วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมา ในรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคด และระเบียงโดยรอบ ปัจจุบันมี พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.9) เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

ภาพจาก วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *